Logo

فرم ها - آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه های مورد نیاز خود را از این قسمت مشاهده و دریافت نمایید.

درخواست پشتیبانی

جهت پشتیبانی، درخواست پشتیبانی خود را از این قسمت ارسال نمایید.
1401/02/05 - اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری ششمین دوره پیشدفاع متمرکز دانشجویان گرامی به نکات ذیل توجه فرمایید:
1- در مرحله 6 سامانه پژوهشیار رشته و گرایش خود را به دقت انتخاب نمایید. در صورت انتخاب اشتباه، جلسه رزرو شده کنسل شده و امکان شرکت در این دوره از پیش دفاع را نخواهید داشت.
2- پس از انجام رزرو در صورتیکه به هر دلیلی امکان شرکت در جلسه پیش دفاع را نداشته باشید می بایست 48 ساعت قبل از جلسه، واحد دانشگاهی را مطلع گردانید.

واحد دانشگاهی پس از مکاتبه با سازمان مرکزی و یا از طریق تماس با رییس دبیرخانه پیش دفاع و ثبت تیکت در سامانه پژوهشیار مجوز عدم حضور در جلسه پیش دفاع را به شما اعلام خواهد کرد.
3- همانند دوره قبل حضور دانشجو در واحد دانشگاهی انتخابی الزامی و حضور استاد راهنما می تواند بصورت مجازی باشد.
4- در صورتیکه محل زندگی دانشجو با محل تحصیل در یک شهر نباشد میتوانید در روز رزرو محل برگزاری جلسه پیش دفاع را یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی محل زندگی خود انتخاب نمایید. (نیازی به مکاتبه واحدهای دانشگاهی در این خصوص نیست.)
5- در صورت عدم حضور استاد راهنما، استاد مشاور می تواند بعنوان جایگزین در جلسه حضور داشته باشد. در صورت عدم حضور هیچیک از استادان راهنما یا مشاور جلسه لغو خواهد شد. و امکان جایگزینی یا رزرو مجدد جلسه برای دانشجو وجود نخواهد داشت.
6- همه دانشجویان باید دو روز قبل از تاریخ جلسه به واحد دانشگاهی مراجعه و هماهنگی های لازم به عمل آورند.
1401/02/31 - راهنمای برگزاری پیش دفاع متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی پیش دفاع متمرکز در مرداد و شهریور 1401 با توجه به برگزاری پیش دفاع ها بصورت متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری، لازم است دانشجویان متقاضی برگزاری پیش دفاع در مرداد و شهریور 1401، پس از ثبت نام خودشان، اساتید راهنما و مشاور در سامانه ی پژوهشیار، مدارک زیر را تا تاریخ 14 تیر 1401، در اختیار پژوهش دانشکده قرار دهند: 1-اصل پذیرش به همراه صفحه اول مقاله (صفحه مربوط به آدرس دهی مقاله) و یا چاپ مقاله که به تایید اساتید راهنما، مشاور و مدیر گروه تخصصی رسیده باشد. 1-1- نویسنده مسئول استاد راهنما، دانشجو نفر اول و با آدرس دهی صحیح 1-2- مدارک به صورت خوانا و واضح باشد. 1-3- در صورت ارائه پذیرش مقالات علمی پژوهشی: * پذیرش باید مهر و امضای سردبیر و یا مدیر مسئول مجله را داشته باشد. ** شماره و دوره چاپ در آن قید شده باشد و فاصله بین تاریخ چاپ مقاله و صدور پذیرش کمتر از ۱۸ ماه باشد. 1-4- در صورت ارائه پذیرش، استعلام پذیرش باید توسط مدیر پژوهش دانشکده تایید شده و به همراه مدارک به این معاونت ارسال گردد. 2-فرم تاریخ پیش دفاع ( فرم شماره 2 ) 3-برگه ی وضعیت تحصیلی نیمسال جاری لازم به ذکر است راهنمای برگزاری پیش دفاع به صورت متمرکز در سامانه پژوهشیار و در سایت واحد علوم و تحقیقات در قسمت معاونت پژوهش موجود است. در صورت عدم مراجعه دانشجویان جهت ارائه مدارک به پژوهش، تاریخ مذکور ( 14 تیر 1401) تمدید نخواهد شد و دانشجو باید در مرحله بعد شرکت نمایند.
1401/02/28 - فرم های دکتری واحد تربت حیدریه قابل توجه دانشجویان دکتری واحد تربت حیدریه
فرمهای دفاع پروپوزال، پیش دفاع و دفاع نهایی را از این قسمت دانلود بفرمایید
با تشکر
1401/02/17 - فرم درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان گرامی لازم است فرم درخواست دفاع را در دو برگ تکمیل و پس از اخذ امضاهای لازم نسبت به بارگذاری آن در سامانه اقدام نموده و اصل فرم تکمیل شده را به امور پژوهش واحد تحویل نمایند.
1401/01/23 - راهنمای برگزاری پیش دفاع متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری در اردیبهشت 1401 راهنمای برگزاری پیش دفاع متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری در اردیبهشت 1401
1401/01/20 - در خصوص تغییر تاریخ صورتجلسات تصویب پروپوزال دانشجویان با توجه به این موضوع که سامانه‌ی پژوهشیار بیش از سه سال است برای تمامی واحدهای کشور راه اندازی شده است و تمامی واحدها مکلف به آموزش مدیران گروه و کارشناسان حوزه پژوهشی در خصوص کار با سامانه هستند، به اطلاع واحدهای دانشگاهی می‌رساند ازین پس درخواست‌های واحدهای دانشگاهی برای تغییر تاریخ تصویب پروپوزال دانشجویان از تاریخ اول مهرماه سال هزار چهارصد (1400/07/01) به بعد بررسی نخواهد شد (به جز در موارد خاص که مورد تایید کمیسیون باشد). با توجه به این موضوع خواهشمند است از انجام مکاتبات با دبیرخانه پایش آزاد و یا معاونتهای موضوعی مربوطه خودداری کنید.

دانشجویان گرامی به نکات ذیل توجه فرمایید:
1- در مرحله 6 س...

دانشجویانی که اقدام به انتخاب زمینه‌ی پژوهشی از میان برنامه‌های علمی سام...

عضو شورای راهبری پیش دفاع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از امکان ثبت درخواست عضویت د...

شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی و تایید محصولات دانش‌بنیان منجر به تجاری سازی با تایید ...

به