ایجاد حساب کاربری

لطفا اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید:

قابل توجه دانشجویان گرامی،
برای انتخاب زمینه پژوهشی و استاد راهنما باید به سامانه پایش آزاد مراجعه و ثبت نام نمایید. پس از تکمیل فرآیند انتخاب زمینه پژوهشی و استاد راهنما، جهت ادامه ی روند درخواست و ثبت اطلاعات پایان نامه/رساله، به صورت خودکار به سامانه پژوهشیار وارد می شوید.