کاربر محترم، در هنگام ثبت درخواست پشتیبانی، به موارد زیر دقت کنید

1-کاربر محترم، انتخاب سمت (عنوان شغلی) اجباری است. به درخواست هایی که برای آن سمتی مشخص نشده باشد، پاسخ داده نمی‌شود.

منظور از عنوان شغلی، شغل و سمت کاربر ارسال کننده درخواست پشتیبانی است، و نه دریافت کننده درخواست پشتیبانی.

2- با استفاده از درخواست پشتیبانی، شما می‌توانید مشکلات خود را با واحد پشتیبانی سامانه‌ی پژوهشیار مطرح کنید. برای ارتباط با اساتید، مدیر گروه، ادمین دانشکده و یا ادمین واحد، باید از بخش مکاتبات سامانه استفاده کنید.

3- از بخش درخواست پشتیبانی برای ارسال فایلهای خود به استاد راهنما/مشاور، مدیر گروه و یا سایر ادمینهای دانشکده/واحد دانشگاهی استفاده نکنید، زیرا درخواست شما برای ایشان ارسال نمی‌شود.

4- برای فعال شدن ویرایش، درخواست پشتیبانی ارسال نکنید، زیرا فعال نمودن ویرایش فقط باید توسط استاد راهنما و یا ادمینهای گروه/دانشکده/واحد انجام شود و کارشناسان پشتیبانی اجازه فعال نمودن ویرایش را ندارند. 
انتخاب فایل تغییر فایل حذف
برای پیگیری درخواست های ارسالی قبلی خود، لطفا کد ملی و کد رهگیری مربوط به آن را وارد و در نهایت روی گزینه ی پیگیری کلیک نمایید.
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image